Tandoğan File Örme San

Raf Güvenlik Filesi

 

Depo, Antrepodaki rafta duran malzemelerin düşmesini engellemek ve can
güvenliği emniyeti almak için örülen ve raflara montaj yapılan fileler dir.
Rafların ebatlarına göre elastik malzemeler kullanılarak özel file üretilir.